РОМАНТИЧНА КОМЕДИЯ

от Юлия Манукян

с участието на актьорите

НЕНЧО БАЛАБАНОВ

СОНЯ КОВЧЕЗЛИЕВА

 

С УЧАСТИЕТО НА ПЛЕВЕНСКА ФИЛХАРМОНИЯ

 

Аранжименти: Левон Манукян и Георги Милтиядов

Диригент и режисьор: Левон Манукян

 

Искате ли да видите как се управляват музиканти с дистанционно устройство, как се солира на пишеща машина или колко души могат да свирят на едно виолончело? Попадайки на сериозен концерт, вие ще се заливате от смях, защото оркестърът не е това, което очаквате, а изпълненията му преобръщат представите ви за класическа музика. Реално и виртуално, сериозно и развлекателно, японски технологии и български хумор – всичко това предлага новият проект на Плевенска филхармония и „Levon Manukyan Collegium Musicum“ – концертът-спектакъл „Романтична комедия“.

Facebook icon