• Photo du spectacle « Le Visiteur » d’Eric-Emmanuel SCHMITT.

     

При отмяна на представление, билети могат да бъдат презаверени или върнати на касата в театъра в седемдневен срок!