ПРОГРАМА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена

02.03 вторник 19:30

МРЪСНОТО КОПЕЛЕ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
17.03 сряда 19:30

РЕЧТА НА СЕЛСКИЯ КРАЛ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
26.03 петък 19:30

„Трудни жени“

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
30.03 вторник 19:30

ТРИ КОТКИ НА ПОКРИВА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
09.04 петък 19:30

ЖЕНСКА ЛОГИКА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
21.04 сряда 19:30

МРЪСНОТО КОПЕЛЕ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ