ПРОГРАМА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена

18.10 понеделник 19:30

ЧУДОМИРЩИНИ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
20.10 сряда 19:30

МРЪСНОТО КОПЕЛЕ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
21.10 четвъртък 19:30

БЕЛИЯТ ГАРВАН

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
25.10 понеделник 19:30

„Трудни жени“

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
26.10 вторник 19:30

ПОМНИШ ЛИ, КОГАТО...

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
ОТМЕНЕНО
28.10 четвъртък 19:30

ЕДИН ОТ ТРИМА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
02.11 вторник 19:30

ТРИ КОТКИ НА ПОКРИВА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
03.11 сряда 19:30

900 КМ СМЯХ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
04.11 четвъртък 19:30

„Духовен бульон с картофи“

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
10.11 сряда 19:30

"Човекът,който хвана царя за носа"

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
11.11 четвъртък 19:30

ЛОДКА В ГОРАТА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
12.11 петък 19:30

900 КМ СМЯХ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
15.11 понеделник 19:30

"СЪВЪРШЕНАТА – ПРЕПОДОБНА СТОЙНА"

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
16.11 вторник 19:30

ПОМНИШ ЛИ, КОГАТО...

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
18.11 четвъртък 19:30

"ЧУЖДИ ХОРА"

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
20.11 събота 19:30

МРЪСНОТО КОПЕЛЕ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
23.11 вторник 19:30

ЧУДОМИРЩИНИ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
29.11 понеделник 19:30

ЕДИН ОТ ТРИМА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ