ПРОГРАМА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена

28.05 вторник 19:30

„СКРИТИ ЛИМОНКИ“

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
29.05 сряда 19:30

МРЪСНОТО КОПЕЛЕ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
30.05 четвъртък 19:30

ЧУДОМИРЩИНИ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
04.06 вторник 19:30

ЖЕНСКО ЦАРСТВО

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
05.06 сряда 19:30

"Любов по сценарий в Hollywood"

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
11.06 вторник 19:30

„СКРИТИ ЛИМОНКИ“

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
12.06 сряда 19:30

МРЪСНОТО КОПЕЛЕ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
18.06 вторник 19:30

ИЗВЪН КОНТРОЛ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
19.06 сряда 19:30

Как се търси нов съпруг

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
20.06 четвъртък 19:30

ЧУДОМИРЩИНИ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
21.06 петък 19:30

ЖЕНСКА ЛОГИКА

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ
24.06 понеделник 19:30

„СКРИТИ ЛИМОНКИ“

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена
КУПИ БИЛЕТ