ШиЗи Импро Театър

ШиЗи Импро Tеатър

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИМПРОВИЗАЦИОННИ ФОРМАТИ


ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена -   БИЛЕТИ НА КАСА
СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена -   БИЛЕТИ НА КАСА
СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена -   БИЛЕТИ НА КАСА
СЛАВЯНСКА БЕСЕДА - Камерна сцена -   БИЛЕТИ НА КАСА

КОНТАКТИ