МАКБЕТ

Драматичен театър ,,Проф. Енчо Халачев"

Драматичен театър ,,Проф. Енчо Халачев" и Театрална школа ,, Ер Малък" Благоевград. ПРЕДСТАВЯТ : ,,Макбет" от Уилям Шекспир.

времетраене 75 минути.