ТЕЛЕФОННА ЗАВИСИМОСТ

Фондация Международен фестивал - Софийски музикални седмици - София

„Телефонна зависимост” – спектакъл в две действия по монооперата „Човешкият глас" от Франсис Пуленк със солист Марияна Панова – сопран и камерната опера „Телефонът“ от Джан Карло Меноти. Солисти: Станислава Момекова – сопран, Йосиф Славов – баритон, актьор – Николай Серафимов, на рояла – Драгомир Йосифов. Режисура, сценография и костюми – Паоло Джани Чеи (Италия)