ВЪВ ВИХЪРА НА ЛЮБОВТА

Театрално музикален център - гр. Разград

ВЪВ ВИХЪРА НА ЛЮБОВТА 

музикален спектакъл

Сучастиетона:
Фихармония "Проф.ДимитърНенов"
диригент:ЛевонМанукян
солисти:БорисЛуковиДаниелаКараиванова

Конферансие: актьорът-мим Филип Дончев
Сценарист:ЮлияМанукян
Режисьор:ТодорМадолев

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Няма намерени представления.


КОНТАКТИ