РЕЧТА НА СЕЛСКИЯ КРАЛ

Други

Един малък селски крал, избран за кмет в родното си село, се изправя срещу житейските порядки в големия свят и срещу безобразията на криворазбранатата ни глобална цивилизация.