ПОСЛЕДВАЙ МЕ

Други

АИМИ „Студията“

представя

“ #Последвай_ ме” е авторски мултижанров спектакъл, създаден чрез комбиниране на театрални, интерактивни и психосоциални практики. Спектакълът се състои от кратки театрални фрагменти на тема „дигиталното живеене“.

Какви са предимствата и недостатъците на дигиталното общуване?

По какъв начин то повлиява на изборите, които правим?

Мислим ли наистина това, което споделяме като дигитално съдържание?

Къде е границата с прекаляването?

Доколко всички ние сме дигитално претоварени и зависими?

Следваме или водим?

Кое е онова, което наистина ни е важно?

Каква е ролята на личното творчество, любовта и мотивацията в преоткриването на собствените мечти и стремежи?

Един безкраен кръг от въпроси!

„Кръгът е нещо вечно. Влезеш ли, няма измъкване…“

Участват:

Биляна Спасова, Дияна Георгиева, Димитра Попова, Йоанна Колушева, Мириам Ганчева, Татяна Лазарова, Атанас Димитров,Борислав Вълов, Георги Бонев, Георги-Маноел Димитров, Мартин Калчев, Мартин Пашов.

Дивайзинг, режисура и психо-социални практики: Диана Досева, Елица Йовчева

Музика –Пламен Мирчев - Мирона

Сценография и костюми- Сияна Драганинска

Фотография и мултимедия – Момчил Михайлов- Момо

Ръководител на проекта- Александър Беровски

Спектакълът е финансиран по програма „Социално ангажирани изкуства“ на НФК