БЕЛГРАДСКА ТРИЛОГИЯ

Театрална школа - Ер Малък - Благоевград

,,Белградска трилогия" от Биляна Сръблянович 

Режисьор Бранимир Митов 

Музика Яна Халачева 

Костюми Гергана Карабельова

Драматичен театър,,проф. Енчо Халачев "  и  Театрална школа ,,Ер малък"