ДЖАНКИ В МАНХАТЪН

Други

„Джанки в Манхатън“

/анотация/

Един спектакъл:

за заминаващите и пристигащите,

за близките и далечните,

за забравилите и помнещите,

за малкото село и големия свят,

за съня и действителността,

за неограничените възможности и ограничените мечти...

За хората и корените, които не могат един без друг!

„Джанки в Манхатън“ е авторски спектакъл по разказа на Хасан Ефраимов, реализиран по програма на НФК - „Творчески инициативи“.

Участват:Елена Грозданова, Ивона Желева и Петя Каменова

Режисьор:Илиян Стоилов