СЦЕНАТА Е МОЯТ ДОМ - 60г В ТЕАТЪРА С НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ