ДОКАТО ТИ СПЕШЕ

ДКТ “КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” ПАЗАРДЖИК

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Открита сцена СЪЛЗА И СМЯХ -
Открита сцена СЪЛЗА И СМЯХ -

КОНТАКТИ

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" ПАЗАРДЖИК

Телефон: +359 34 44 35 33

info@theatrepazardzhik.com