ПЪДАР

Други

    ПИЕСА

       по

ЕЛИН ПЕЛИН

Пройчо — селски пъдар,  момък.

Катерина — селска хубавица, хитро и весело момиче.

Пенка, Еленка и Иглика — нейни другарки, весели, лудички и хубавички момичета, всички скришом една от друга влюбени в Пройчо.


ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Няма намерени представления.


КОНТАКТИ